Nieuwsbrief 2022 03

Klein Byzantijns Koor

zaterdagmiddag 19 maart a.s.

Beste vrienden van de Maarnse Concerten

Na het grote succes van het concert van de Academisten van het Concertgebouworkest
nodigen wij u uit voor het concert van het Klein Byzantijns Koor.

Onder leiding van dirigent Ilia Belianko zingt het koor muziek uit de Byzantijnse traditie.

Plaats :  Theresiakerk, Amersfoortseweg 50, Maarn 
Tijd : 16:00 uur tot 17:00 uur 
Entree :  € 10,-, inclusief een drankje na afloop van het concert 
Kaarten : bij voorkeur aanmelden via de website: www.muziekindetheresia.nl
of bij Frans Kooymans, penningmeester, tel.: 06-54377838
Betalen :
  • per bank: IBAN 64 RABO 0355 1424 81 t.n.v. Stichting Muziek in de
    Theresia, onder vermelding van de datum concert en naam
  • bij de ingang van de kerk met uw pinpas of contant
   


Dit concert is onderdeel van de concertreeks in het seizoen 2021- 2022 georganiseerd door de
Stichting Muziek in de Theresia